ارزش های ما

در اجرای استراتژی، تعیین ارزش ویژه یک شرکت بسیار مهم است، زیرا شرکت‌ها در اجرای استراتژی‌های تمرکز، تنوع و یکپارچگی، درصدد خرید شرکت‌های دیگر برمی‌آیند. همچنین اجرای سایر استراتژی‌ها مانند کاهش هزینه‌ها یا قطع برخی فعالیت‌ها منجر به فروش یک واحد از سازمان یا کل سازمان می‌شود.

در آمریکا سالانه تقریبا 10 هزار دادوستد در مورد خرید و فروش شرکت‌ها انجام می‌شود. در همه این موارد، تعیین ارزش مالی یا ارزش نقدی یک شرکت امری ضروری است تا بتوان استراتژی‌ها را به شیوه‌ای موفقیت‌آمیز به اجرا درآورد.


نکات مهم:

- به صورت خلاصه برای تعیین ارزش یک شرکت می‌توان همه‌ی روش‌های محاسبه را در سه گروه زیر قرار داد:

آنچه یک شرکت دارد، آنچه یک شرکت به دست می‌آورد یا آنچه در بازار عاید خواهد کرد.

- تعیین ارزش یک شرکت یک علم دقیق نیست. با وجود استفاده از اعداد مالی واقعی، عقل سلیم و قضاوت شهودی هم در این فرآیند دخالت دارند. برای مثال نمی‌توان به راحتی ارزش پولی بسیاری از عوامل را تعیین و در صورت مالی اعمال کرد. مثل، میزان وفاداری یک مشتری، تاریخچه رشد، پیگیرد قانونی در دست اقدام، کارکنان از خودگذشته، اجاره بلند مدت مطلوب، بدهی مشکوک‌الوصل یا ارزش سرقفلی.

- در هر موقعیت باید با مهارت‌های کیفی و کمی لازم، بهترین روش را تجویز کرد.

 


آدرس: میدان آرژانتین بلوار بیهقی پلاک 26 طبقه 1- واحد 3

ایمیل: info@noandishanafzar.com

تلفن: 840510000

فکس: 84051161

وب سایت: http://noandishanafzar.com