Blog From Author

بازارهای جهانی (دیده‌بان نوامبر ۲۰۲۰)

بازارهای جهانی سهام

بازارهای جهانی (شاخص‌های مهوری) با تمام فراز و نشیب‌هایی که داشت برگزار شد و بایدن توانست با کسب حداکثر آرا الکترال، برنده این انتخابات باشد.

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است توانستند حداکثر کرسی مجلس نمایندگان را کسب کنند. به همین دلیل بازار بورس آمریکا هم در عکس‌العمل به این رویداد بزرگ، دوباره مثبت شد. همچنین شاخص ترس و طمع (VIX) نیز در بازار فروکش کرده و بازار درحال متعادل شدن است.


آدرس: میدان آرژانتین بلوار بیهقی پلاک 26 طبقه 1- واحد 3

ایمیل: info@noandishanafzar.com

تلفن: 84051000

فکس: 84051161

وب سایت: http://noandishanafzar.com