Blog From Author

سرمایه ‌گذاری در بورس بدون دانش بورسی

سرمایه گذاری در بورس را به فعالت دو تیپ آدم می توان تعمیم داد: سرمایه‌گذارها و سفته‌بازها. شاید این افراد، حقیقی باشند یا حقوقی، سابقه کم داشته باشند یا زیاد، سرمایه‌شان به یک میلیون  دلار نرسد یا چند صد میلیون تومان فقط یک سفارش آن‌ها باشد، هیچ کدام از این‌ها ربطی به سرمایه‌گذار بودن یا سفته‌باز بودن آن‌ها ندارد.

شاید فکر کنید فرق اصلی یک سرمایه‌گذار (Investor) با سفته‌باز (Speculator) در مدتند در این مدل

اتفاقا سفته ‌بازارنِ بلندمدتیِ زیادی وجود دارند که به اشتباه گمان می‌کنند سرمایه‌گذار هستند. آن‌ها به دلیل تجربه کم، فرصت کم یا شهامت کم، فرکانس معاملاتی کم‌تری دارند، یعنی کم‌تر خرید و فروش می‌کنند، اما همچنان نمی‌توانیم به آن‌ها بگوییم سرمایه‌گذار.


آدرس: میدان آرژانتین بلوار بیهقی پلاک 26 طبقه 1- واحد 3

ایمیل: info@noandishanafzar.com

تلفن: 840510000

فکس: 84051161

وب سایت: http://noandishanafzar.com