محصولات

معرفی محصولات

Blog From Author

نقشه بازار

فعالان بازار سرمایه از جمله سرمایه گذاران، رگولاتور، سیاست گذاران و اشخاص دیگر با اهداف مختلف به دنبال شناخت درلحظه وضعیت بازار سرمایه هستند تا به تناسب موقعیت، بهترین واکنش را داشته باشند. نقشه بازار با هدف پوشش این مهم طراحی شده است تا متقاضیان بتوانند براساس سناریو تعریف شده، اطلاعات مورد نیاز خود را با اعمال فیلترها دریافت نمایند و در نهایت تصمیم بهینه را اتخاذ نمایند. هزینه ها و شرایط استفاده از این سرویس ها متعاقباً اعلام خواهد شد .


آدرس: میدان آرژانتین بلوار بیهقی پلاک 26 طبقه 1- واحد 3

ایمیل: info@noandishanafzar.com

تلفن: 840510000

فکس: 84051161

وب سایت: http://noandishanafzar.com